Pályázatírás és projektmenedzsment

Pályázatmenedzsment
A 2007-2013 közti időszakban a az eddigieknél lényegesen nagyobb mértékű Európai Uniós támogatás felhasználására nyílik lehetőség.
Mindannyiunk érdeke, hogy a forrásokat jól átgondolt, hatékony fejlesztésekre fordítsuk.
Az önkormányzatok, iskolák, vállalkozások számára ehhez az szükséges, hogy időben, a pályázati felhívások megjelenése előtt kialakítsák fejlesztési elképzeléseiket, felkészüljenek a támogatások gyors és hatékony lehívására.
Társaságunk, a több mint 15 éves pályázatkészítési tapasztalatára alapozva tudja segíteni a vállalkozások, önkormányzatok és iskolák fejlesztési elképzeléseit. A közoktatás területénk készített pályázatainkkal jelentős referenciákkal rendelkezünk.
Megbízóinknak segítünk a a fejlesztési elképzelések kialakításában, a projekttervek elkészítésében. A meglevő elképzelések ismeretében vállaljuk a pályázati lehetőségek felkutatását, figyelését. A pályázati felhívások ismeretében elkezdjük a pályázati dokumentációk elkészítését, összeállítását.
Az elnyert támogatások esetén segítünk a támogatási szerződés megkötésében, a projekt lebonyolításában, elszámolásában.
Projekttervezés
Az elmúlt időszakban elkészült hazánk, második Nemzeti Fejlesztési Terve, az EU 2007-2013-ig terjedő költségvetési időszakára. A tervet az Európai Bizottság elfogadta. Elkészültek hazánk régióinak, valamint kistérségeinek fejlesztési dokumentumai is. Mindezek a dokumentumok már a jövőben rendelkezésre álló fejlesztési források tervszerű felhasználását szolgálják.
A kis és középvállalkozások, az önkormányzatok, az oktatási intézmények számára is szükség van arra, hogy fejlesztési elképzeléseiket időben kialakítsák és lehetőleg leírt, rögzített, kész projekttervekké alakítsák. Így konkrét tervekkel várhatják a pályázati kiírások megjelenését.
Megbízóink számára - a megfelelő módszerek alkalmazásával - segítünk szervezetük fejlesztési lehetőségeinek feltérképezésében, a megfelelő fejlesztési irány kiválasztásában, a projektterv elkészítésében. A megfelelő projekttervet rögzítjük, írásos dokumentumként átadjuk. A kész tervekkel rendelkezők számára egyszerűbb a pályázatfigyelés, a pályázati felhívások beazonosítása.
E módszer segítségével eleget teszünk azon EU-s elvárásnak is, mely szerint helyes, ha kész tervekhez keresünk pályázati felhívást, nem pedig egy pályázati felhíváshoz készítünk ad-hoc jelleggel egy - esetleg átgondolatlan - projekttervet és pályázatot.
Pályázatkészítés
A támogatási összeg elnyerésének legfontosabb eleme a szakmailag és formailag hibátlan pályázati dokumentáció.
A jól elkészített projekttervek birtokában a pályázati felhívások megjelenésekor a pályázati dokumentáció rövid idő alatt elkészíthető, beadható. A nagy érdeklődésre számot tartó kiírások esetén így lényegesen nagyobb az esély a támogatás elnyerésére.
A dokumentáció elkészítéséhez a megbízókkal való szoros együttműködés szükséges, hiszen csak velük együtt lehetséges az igazán átgondolt terv elkészítése. Az igazán jó pályázat akkor készíthető, ha a pályázó már a pályázati kiírás megjelenése előtt rendelkezik egy átgondolt projekt tervével. A pályázatírásnál fontosabbnak tartjuk tehát a projekttervezés folyamatát.
A pályázati dokumentáció elkészítésének feltétele, a velünk kötött megbízási szerződés, amelyben rögzítésre kerülnek a betartandó határidők, megbízó és a megbízott feladatai, és kötelezettségei. Szükség esetén segítséget nyújtunk a szükséges dokumentumok beszerzésében.
Megbízóink számára, a tőlük kapott tervek, információk, dokumentumok birtokában elkészítjük a pályázati kiíráshoz illő, szakmailag és formailag is megfelelő, beadásra kész pályázati dokumentációt.
Projektmenedzsment
A projektmenedzsment a már elnyert támogatási összeg, korrekt, pontos, hatékony felhasználását jelenti.
Vállaljuk fejlesztési projektek teljes körű, vagy részleges levezénylését, informatikai szakértői munkák elvégzését.
Megbízóink számára segítünk a támogatási szerződés megkötéséig terjedő gyakran göröngyös úton. Segítünk a szerződés megkötésében, a projekt elindításában.
Partnereink segítségét tudjuk javasolni az építési munkálatok előkészítéséhez és lebonyolításához, a beszerzések végrehajtásához, a szolgáltatások igénybevételéhez, valamint az ezekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításához.
Segítséget nyújtunk az időszaki monitoring jelentések, és a záró jelentés elkészítésében, a végső elszámolásban. Partnereink segítségét tudjuk javasolni a korrekt pénzügyi elszámolások elkészítéséhez.