Oktatás és oktatásfejlesztés

Oktatás
Napjainkban világossá vált, hogy a hagyományos, iskolarendszerű közoktatás nem igazán tud megfelelő pedagógiai feltételeket teremteni a gyerekek nagy részének hatékony neveléséhez és oktatásához.
A közoktatás, mint merev, nehezen mozduló rendszer nehezen alkalmazkodik a társadalom kihívásaihoz. Nehezen képes a valódi tudás átadására, nehezen képes a gyerekek közti különbségek kezelésére.
A hagyományos oktatás hátrányainak kiküszöbölésére alakítottuk ki oktatási koncepciónkat, ami a konstruktív pedagógia, mint legkorszerűbb tanuláselméletre építve, képes biztosítani a gyerekek, vagy felnőttek egyéni haladását, és a valódi alkalmazóképes tudás megszerzését.
A konstruktív pedagógia a gyakorlatában képes megoldást kínálni az oktatás leginkább szembetűnő problémáira. A tanuláselméletének gyakorlati megvalósítása során az egyéni igényekhez igazodó oktatási formákat hozhatunk létre, amelyek mindenki számára biztosítják a leghatékonyabb tanulás lehetőségét.
Egyéni oktatás, magán oktatás
Az egyéni oktatás, személyre szabott oktatás rugalmas időbeosztású oktatási forma. A tanulóknak nem kell együtt tanulnia másokkal, nem kell osztoznia az oktató idején és energiáján. A magántanuló egyéni tempóban haladhat, bármikor kérdezhet, időben kaphatja a következő tudáselemet.
A magánoktatás formát olyan tanulóknak ajánljuk, akiknek, időbeosztása nem teszi lehetővé az iskolai csoportban való tanulást, egyéni haladási tempót igényelnek, speciális céljaik vannak, vagy a tanulásukhoz egyedi tematika szükséges.
Az egyéni oktatás folyhat hagyományos módon, de biztosítani tudjuk az IKT eszközök segítségével, vagy az internet adta lehetőségek kihasználásával is.
Távoktatás, e-learning
Az e-learning, távtanulás az internetes eszközök segítségével biztosított kommunikáció útján megvalósuló oktatási forma. A tanulási folyamat során a tanító és a tanítvány egymástól fizikailag távol helyezkedik el.
Szinkron szervezés esetén a tanuló és a tanító egyidőben közvetlen hálózati kapcsolatban állnak egymással, chat, videokonferencia, vagy internetes telefon segítségével.
Aszinkron szervezés esetén a diák és az oktató nem egy időben használja a kommunikációs csatornát.
Az e-learning, a szinkron és az aszinkron szervezési formáinak, illetve a kontakt foglalkozásoknak megfelelő ötvözésével nagyon hatékony oktatási forma valósítható meg.
Informatika oktatás
A több mint 20 éves informatika oktatási tapasztalatra alapozva általános iskolásoknak, középiskolásoknak, felnőtteknek, vállalkozóknak, egyéni igények szerint.
Az egyéni igények pontosítása után egyéni tananyagbeosztás készül, amire alapozva kiválasztjuk a megfelelő segédanyagokat és kialakítjuk az egyéni tanulási programot.
A tanulási folyamat történhet előre meghatározott időpontú, rendszeres foglalkozások során, azonban igazodhatunk tanítványaink haladási tempójához, így a személyes találkozás időpontját a tanítvány haladási üteme határozza meg.